VIA University College
Gør tanke til handling
VIA University College

Uddannelsens opbygning

 

Uddannelses opbygning

Bandagistuddannelsen varer i alt 5½ år.

Uddannelsen indeholder praktik og teori og består af tre dele:

1. Grundforløb (1/2 år)

Uddannelsen starter med et grundforløb i Aarhus. Formålet med et grundforløb er at give de studerende kendskab til de materialer, maskiner og værktøjer, som bandagister anvender. Desuden giver grundforløbet de studerende en indføring i relevante teoretiske fag og brug af bibliotek

Uddannelsesstedet ligger på Campus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, men en del af undervisningen afvikles på andre uddannelsesinstitutioner.

I øvrigt henvises til brochure om bandagistuddannelsen, men vær opmærksom på, at A-delen nu afvikles i Aarhus (og ikke i Horsens)

2. Ortopædi-ingeniør (3 år)

Efter endt grundskole fortsætter uddannelsen ved Hälsohögskolan i Jönköping, Sverige. (I Sverige anvender man titlen ortopædi-ingeniør om bandagister). I Sverige gennemfører de studerende tekniske og medicinske fag. De studerende får bl.a. undervisning i anatomi, fysiologi, kinesiologi, sygdomslære, psykologi og pædagogik, og de lærer at udvikle, konstruere og tilpasse ortopædiske hjælpemidler.

Til de tekniske fag hører biomekanik, matematik, datalogi, proteseteknik og ortoseteknik. Undervisningen foregår på svensk, men en del af lærebøgerne er på engelsk. I det sidste af de seks semestre skal de studerende i praktik i et bandageri i Danmark eller Sverige.

3. Turnustjeneste (2 år)

Uddannelsen afsluttes med 2 års lønnet turnustjeneste på et eller flere godkendte bandagerier i Danmark eller udlandet. Efter endt turnus udstedes autorisation som bandagist.

 Mere info

Fotograf: Oskar Pollack

Fotograf: Oskar Pollack