VIA University College
Gør tanke til handling
VIA University College

Uddannelsens opbygning

Bandagistuddannelsen varer i alt 5½ år.

Uddannelsen indeholder praktik og teori og består af tre dele:

1. Værkstedsteknisk grundskole (1/2 år)

Uddannelsen starter med værkstedsteknisk grundskole i Horsens. Formålet med grundskoleforløbet er at give de studerende kendskab til de materialer, maskiner og værktøjer, som bandagister anvender.

Undervisningen foregår på Vejlevej 150 i Horsens. Her arbejder de studerende med metal, gips, træ, plast, læder og tekstil. De studerende skal lære i praksis at bearbejde og vurdere anvendelsen af materialerne.

2. Ortopædi-ingeniør (3 år)

Efter endt grundskole fortsætter uddannelsen ved Hälsohögskolan i Jönköping, Sverige. (I Sverige anvender man titlen ortopædi-ingeniør om bandagister). I Sverige gennemfører de studerende tekniske og medicinske fag. De studerende får bl.a. undervisning i anatomi, fysiologi, kinesiologi, sygdomslære, psykologi og pædagogik, og de lærer at udvikle, konstruere og tilpasse ortopædiske hjælpemidler.

Til de tekniske fag hører biomekanik, matematik, datalogi, proteseteknik og ortoseteknik. Undervisningen foregår på svensk, men en del af lærebøgerne er på engelsk. I det sidste af de seks semestre skal de studerende i praktik i et bandageri i Danmark eller Sverige.

3. Turnustjeneste (2 år)

Uddannelsen afsluttes med 2 års lønnet turnustjeneste på et eller flere godkendte bandagerier i Danmark eller udlandet. Efter endt turnus udstedes autorisation som bandagist.

 Mere info

Fotograf: Oskar Pollack

Fotograf: Oskar Pollack