VIA University College
Gør en forskel
VIA University College

Professionsdidaktik på sundhedsområdet:

Om programmet

Program for professionsdidaktik sætter fokus på udviklingen af de sundhedsfaglige professionsuddannelser og undervisningspraksis. Programmet skal således bidrage til, at underviserne ved disse uddannelser kan kvalificere deres didaktiske tænkning og tilrettelæggelsen af undervisning og vejledning.

Professionsdidaktik er en betegnelse for didaktik i professionsuddannelserne. Didaktik skal i denne sammenhæng forstås som de didaktiske overvejelser, uddannelsesplanlæggerne og underviserne i professionsbacheloruddannelserne må gøre sig om, hvad professionsrettet uddannelse og undervisning er.

De sundhedsfaglige professionsuddannelser er kendetegnet ved, at de kombinerer teori og praksis i et sammenhængende uddannelsesforløb. Uddannelsesforløbet skal være praksisnært, og vidensgrundlaget er udviklings- og forskningsbaseret viden. På den måde er forholdet mellem teori og praksis konstituerende for professionsuddannelserne.

Didaktisk udvikling er et centralt kendetegn ved en professionel undervisningsinstitution. Behovet for didaktisk udvikling, systematisk forskning og erfaringsudveksling inden for professionsdidaktikken er blevet mere påtrængende i disse år, hvor professionsuddannelserne er under stor forandring. Der stilles øgede krav til uddannelsernes praksis- og vidensbasering. Der er omfattende forandringer i professionsfelterne med ny teknologi, nye arbejdsgange og organisationer, øgede krav om dokumentation af faglig kvalitet, evidensbasering af ydelserne med mere. Alle disse forhold peger på behovet for kontinuerlig kvalificering og udvikling af professionsbacheloruddannelserne - og ikke mindst en udforskning af professionsdidaktikken.

Vi arbejder i øjeblikket på udarbejdelsen af projektbeskrivelsen: ” Afdækning af forståelsen af Professionsdidaktik i Sundhedsfaglig Højskole”. Projektbeskrivelsen vil være tilgængelig, så snart den er udarbejdet.

Programkoordinator
Jette Henriksen

Sygeplejerskeuddannelsen Holstebro
Campus Holstebro
Gl. Struervej 1
7500 Holstebro
Tlf. (+45) 87 22 17 63
Mail: jhen@viauc.dk