VIA University College
Gør tanke til handling
VIA University College

Nyheder fra VIA

Animated Learning er del af Viborg Animations Festival 2012, der også byder på visning af internationale animationsfilm, events og animationsprojekter for skoleelever.

Blæser til kamp for de kreative børn 

Bookmark and Share

Animated Learning er en ny konference, hvor skolelærere, undervisere og andre, der arbejder med formidling og læring i forhold til børn og unge, kan blive klædt bedre på til at bruge billedmedier som pædagogisk værktøj. Animation i undervisningen styrker nemlig elevernes læsefærdigheder, motivation og kreativitet og nedbringer frafald. Det viser undersøgelser fra The Animation Workshop, der arrangerer konferencen i samarbejde med VIA University College

Af journalist Lars Haslev, larh@viauc.dk - 24-09-2012 

Kreativitet og innovation er nøgleord, når det gælder fremtidens undervisning. Det er de skæve og anderledes ideer, der skal dyrkes, og vi skal give flere mulighed for at få mere ud af undervisningen ved at udnytte de mangfoldige lag af kompetencer.

Sådan lyder budskabet fra Danmarks kreative kraftcenter i Viborg, The Animation Workshop.

Siden midten af 1990'erne har Center for Animationspædagogik, en selvstændig afdeling af VIAs animationsuddannelse, besøgt mere end 1500 af landets skoler og undersøgt virkningen af animation og andre billedmedier i undervisningen.

"Eleverne får meget ud af den kreative læreproces. De får en bedre forståelse for matematik, fysik og andre fag ved at formidle problemstillingerne på en visuel måde. Vi får især engageret børn med særlige behov, der har svært ved at overskue boglige fag og gammeldags tavleundervisning," siger studierektor Morten Thorning fra The Animation Workshop.

"Et billede siger mere end 1000 ord," lyder et ordsprog, der godt nok er gammelt, men som i disse digitale tider også er uhyre aktuelt. I dag får unge mange indtryk gennem visuelle medier. Spil, tegnefilm, internet, smartphones, apps, kameraer og computere kan kanaliseres ind i lærerige projekter i undervisningen, der giver ejerskab og stolthed, og som klæder de unge på til fremtiden.

"Hvis vi ikke får eleverne engageret på kreativ vis i undervisningen, risikerer vi simpelthen, at flere og flere af dem falder fra," spår Morten Thorning.

Bruger vi nutidens digitale muligheder til at skabe fremtiden? Workshops giver praktiske tips og anvisninger til, hvordan teorien kan udmøntes i praksis.

 

Spydspids inden for visuel læring

Det gælder dog også om at motivere underviseren til at holde fast i læringsmetoden, fortsætter Morten Thorning.

"Når vi har besøgt skolerne, har der ikke været tvivl om, at lærerne gerne vil give Animated Learning, som vi kalder læringsmetoden, videre til børnene, men når vi er taget derfra, vender det gamle undervisningsmiljø ofte tilbage," siger Morten Thorning.

Derfor holder The Animations Workshop for første gang en stor landsdækkende konference for undervisere og formidlere under Viborg Animations Festival 2012.

Her vil såvel udenlandske som danske fyrtårne fortælle om vigtigheden af at få sat billeder på sine budskaber, ligesom der vil være workshops med mulighed for at prøve deres fif af i praksis.

Der er stadig ledige pladser på konferencen, og håbet er, at konferencen kan blive den nødvendige spydspids inden for visuel læring og kreativitet i undervisningen.

"Det er nu, vi skal have skubbet til en udvikling inden for den visuelle undervisningsmetode. Med konferencen går vi skridtet videre. Lærere og andre formidlere skal tage fra konferencen med værktøjer, som de kan bruge i deres egen undervisning," siger Morten Thorning.

Niels Krause Kjær, journalist og forfatter, vært på P1-programmet "Krause på Tværs" og kommentator på Berlingske Tidende, er moderator på konferencen Animated Learning.

 

Kloge ord illustreret med lynets hast

Konferencen bliver holdt på VIA University College i Viborg.

Selv om konferencen primært er henvendt til skolelærere og undervisere fra for eksempel pædagogseminarier, kan andre også få glæde af de mange oplæg på konferencen, fortæller koordinator Anna Kjærgaard fra The Animation Workshop.

"Det er vigtigt, at vi får kreativiteten ind i skolen, men konferencen henvender sig også til for eksempel bibliotekarer og formidlere på museer," siger Anna Kjærgaard.

Et af konferencens mere kuriøse elementer er, hvordan man kan gøre ellers tunge foredrag spændende ved at lade en tegner understrege pointerne.

Andrew Park er berømt for at visualisere faglige problemstillinger, og han holder et oplæg om udtrykket 'visuel facilitering', der handler om at konkretisere de idéer og begreber, der diskuteres, ved at sætte billeder på dem. Parks "RSA Animate"-film, hvor kloge ord illustreres med lynets hast, er bredt anerkendte og imiterede.

Blandt foredragsholderne er også den skotske filmanimator og illustrator George McBean, der blandt andet grundlagde UNICEF's partnerskab med over 100 produktionsselskaber - herunder Disney, Pixar, Warner Bros. og Dreamworks – samt Richard Gerver, der som uddannelsesleder har forvandlet en af Englands værste skoler til klassens duks gennem et konsekvent fokus på lederskab, kreativitet og innovation.

"Workshops giver praktiske tips og anvisninger til, hvordan teorien kan udmøntes i praksis. Blandt andet vil deltagerne kunne lave animationsfilm og læringsspil," siger Anna Kjærgaard og fortsætter:

"På animationsfestivallens "Learning Games Expo" kan man møde spiludviklere og fortælle dem om undervisningssektorens reelle behov og idéer inden for læringsspil, animation og læringsprogrammer".

Hver af konferencens tre dage bliver afsluttet med en lærerig film.

 

Om The Animation Workshop

The Animation Workshop - Videncenter for Animation er Danmarks førende institution på animationsområdet. Skolen har siden 1988 uddannet animatorer til den danske og internationale branche og har dermed været med til at understøtte Danmarks position som et af de førende lande inden for den europæiske animationsbranche.

En af linjerne på The Animation Workshop er den visuelle hf-linje, som henvender sig til unge, der ikke nødvendigvis ville have taget en almindelig studentereksamen. Her taler resultaterne for sig selv. Frafaldet på linjen er meget lille i forhold til andre ungdomsuddannelser.

På den visuelle hf er man både på The Animation Workshop og på Viborg Gymnasium og HF. Eleverne bliver undervist i at tegne og animere, samtidig med at de passer den almindelige skole.

Om Center for Animationspædagogik

I 1993 blev Center for Animationspædagogik grundlagt som en selvstændig udviklingsafdeling under The Animation Workshop. Afdelingens primære mål er at udbrede et kendskab til animation som et alternativt indlærings- og kommunikationsværktøj.

Om VIA University College

The Animation Workshop er en del af VIA University College, som uddanner fremtidens ingeniører, lærere, pædagoger, sygeplejersker og en lang række andre videregående professioner.

Kvaliteten i de mange videregående uddannelser og efteruddannelsestilbud sikres med professionsforskning og ved et tæt samarbejde med både private og offentlige aftagerne. Derfor samarbejder VIA med en lang række virksomheder, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner nationalt og globalt.

Pressefotos

   
   
  

Fotos er til fri redaktionel brug

Konferencen

Konferencen er fra den 31. oktober til og med den 2. november.

Prisen for én dag er 1275 kr. - tre dage koster 2900 kr.
Begge priser er inklusive frokost, kaffepauser og materialer.

Overnatning er ikke inkluderet.

Yderligere oplysninger

Anna Kjærgaard
Koordinator og kontaktperson
Tlf. 8755 4964
Mail: annak@animwork.dk

Hanne Pedersen
Leder af Center for Animationspædagogik
Tlf. 8755 4962
Mail: hanne@animwork.dk

Morten Thorning
Studierektor, The Animation Workshop
Tlf. 8755 4903