VIA University College
Gør tanke til handling
VIA University College

Nyheder fra VIA

Flot optag på VIA uddannelser i Holstebro 

Bookmark and Share

De uddannelsessøgende i Holstebro har givet uddannelserne til bl.a. socialrådgiver, pædagog og ergoterapeut ekstra vind i sejlene i år med flotte ansøgertal.

 

Lars Kjær Dideriksen, lkdi@viauc.dk - 12-07-2010 

Det tyder på, at VIA University College Campus Holstebro efter sommerferien nok engang vil summe af energi fra engagerede studerende. Flere af uddannelserne kan fylde studiepladserne op med studerende, der har valgt deres kommende studium som førsteprioritet.


Socialrådgiveruddannelsen er topscoreren i Holstebro med en fremgang på 41 % i det samlede antal ansøgere. 138 har søgt om en af uddannelsens 62 pladser. Af det samlede antal ansøgere har 96 valgt uddannelsen som førsteprioritet.


Pædagoguddannelsen i Holstebro har fået 267 ansøgere i alt til sine 162 pladser. 182 af ansøgere har valgt uddannelsen som førsteprioritet. Det er en procentvis fremgang på 39 % i det samlede ansøgertal.


Ergoterapeutuddannelsen går også markant frem. Her er antallet af ansøgere steget fra 67 sidste år til 85 i år. Det er en stigning på 27 % i det samlede ansøgertal. Ergoterapeutfaget ser generelt ud til at have fået bedre fat i de unge. Også Ergoterapeutuddannelsen i Århus går meget frem.


Fysioterapeutuddannelsen har oplevet en mindre tilbagegang i ansøgertallet, men har stadig væsentligt flere ansøgere end antallet af studiepladser.


Sygeplejerskeuddannelsen oplever en mindre tilbagegang i ansøgertallet. Ansøgerne, der har valgt uddannelsen som førsteprioritet, er ikke helt nok til at fylde alle pladser på uddannelsen. Men det samlede antal ansøgere overstiger de tilgængelige pladser. Frem til studiestarten efter sommerferien finder flere ansøgere typisk også frem til uddannelsen, så det endelige optag kan blive højere end de aktuelle ansøgertal.


De to af VIAs læreruddannelser, der ligger tættest på Holstebro, har også oplevet flot fremgang. Læreruddannelsen i Skive har fået 180 ansøgere i alt, hvilket er en fremgang på 32 % i det samlede antal ansøgere, mens Læreruddannelsen i Nørre Nissum har fået 145 ansøgere i alt og oplever en fremgang på 25 %.

Fakta og kontaktinformation:

 

Ergoterapeutuddannelsen:

Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro har fået 85 ansøgere i alt – heraf 41 førsteprioritetsansøgere – til 72 pladser. Det er en procentvis fremgang på 27 % (i alt) og 8 % (førsteprioritet) i forhold til 2009.
Kontakt: Tove Schreiber, uddannelseschef, 87 55 24 58, ts@viauc.dk.
www.viauc.dk/ergoterapeutiholstebro 

Fysioterapeutuddannelsen:

Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro har fået 312 ansøgere i alt – heraf 101 førsteprioritetsansøgere – til 80 pladser. Det er en procentvis forskel på -8 % (i alt) og -17 % (førsteprioritet) i forhold til 2009.
Kontakt: Pia Hingebjerg, uddannelsesleder, 87 55 23 60, phi@viauc.dk.
www.viauc.dk/fysioterapeutiholstebro

Pædagoguddannelsen:

Pædagoguddannelsen i Holstebro har fået 267 ansøgere i alt – heraf 182 førsteprioritetsansøgere – til 162 pladser. Det er en procentvis fremgang på 39 % (i alt) og 24 % (førsteprioritet) i forhold til 2009.
Kontakt: Morten Hansen, studierektor, 87 55 38 57, mha@viauc.dk.
www.viauc.dk/paedagogiholstebro

Socialrådgiveruddannelsen:


Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro har fået 138 ansøgere i alt – heraf 96 førsteprioritetsansøgere – til 62 pladser. Det er en procentvis fremgang på 41 % (i alt) og 35 % (førsteprioritet) i forhold til 2009.
Kontakt: Ulla Laursen, uddannelsesleder, 87 55 33 80, ulla@viauc.dk. Alternativ kontakt: Hanne Sandahl, uddannelseschef, 87 55 33 02, hsan@viauc.dk 
www.viauc.dk/socialraadgiveriholstebro

Sygeplejerskeuddannelsen:

Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro har fået 125 ansøgere i alt – heraf 80 førsteprioritetsansøgere – til 104 pladser. Det er en procentvis forskel på -5 % (i alt) og -13 % (førsteprioritet) i forhold til 2009.
Kontakt: Ann Vestergaard Holm, studievejleder, 87 55 22 64, avh@viauc.dk.
www.viauc.dk/sygeplejerskeiholstebro

Andre VIA-uddannelser i Holstebro-området:

 

Læreruddannelsen i Skive

Læreruddannelsen i Skive har fået 180 ansøgere i alt – heraf 113 førsteprioritetsansøgere – til 151 pladser. Det er en procentvis fremgang på 32 % (i alt) og 14 % (førsteprioritet) i forhold til 2009.
Kontakt: Jens Frederik Møller, studieleder, 87 55 32 06, jm@viauc.dk. Alternativ kontakt: Peter Lykke-Olesen, studierektor, 87 55 31 02, plo@viauc.dk.
www.viauc.dk/laereriskive

Læreruddannelsen i Nørre Nissum

Læreruddannelsen i Nørre Nissum har fået 145 ansøgere i alt – heraf 104 førsteprioritetsansøgere – til 150 pladser. Det er en procentvis fremgang på 25 % (i alt) og 6,1 % (førsteprioritet) i forhold til 2009.
Derudover kommer 50 meritstuderende. I 2009 var der 45, hvilket betyder en stigning på 11,1 %.
Kontakt: Svend Aage Povlsgaard, studieleder, 87 55 32 58, sap@viauc.dk. Alternativt kan studierektor Peter Lykke-Olesen kontaktes, 87 55 31 02, plo@viauc.dk.