NVR - Program for Realkompetence

Andre aktører

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Danmarks Evalueringsinstitut har igangsat en række evalueringer af realkompetencer i erhvervsuddannelserne:

En ny undersøgelse, ”Anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv.” fra Danmarks Evalueringsinstitut er netop udkommet her den 30. maj 2010. Undersøgelsen er led i lovovervågningen af Lov nr. 556 af 6. juni 2007. Pressemeddelelse fra UVM og rapporten kan læses her.

Projekt "Evaluering af realkompetencer på erhvervsuddannelserne" kan læses her.

Projekt "Evaluering af komptetencevurderinger på erhvervsuddannelserne kan læses her.

Styrelsen for International Uddannelse

Styrelsen for international Uddannelse (tidligere CIRIUS) er en institution i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Styrelsen bidrager til at styrke Danmarks position i det globale samfund ved at fremme uddannelsernes internationalisering, interkulturel forståelse, integration og globalt udsyn.

International Styrelse for international Uddannelse vurderer udenlandske uddannelser, godkender udenlandske læreruddannelser og informerer om anerkendelse af uddannelser på tværs af grænserne. Læs mere her.

Styrelsen for International Uddannelse varetager sekretariatsfunktionen for Kvalifikationsnævnet, som er en klageinstans for afgørelser om merit og anerkendelse af realkompetence. Læs mere her.

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK).

SCKK styrker arbejdet med kompetence- og kvalitetsudvikling på de statslige arbejdspladser. Læs mere her.

SCKK gennemførte i 2006-2008 projektet "Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb". Læs det her.

SCKK gennemfører i samarbejde med NVR i 2009-2010 projektet "Anerkendelse af realkompetencer - motivation til kompetenceudvikling". Læs det her.

NVR - Program for Realkompetence, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, 87 55 19 00