Outdoor aktiviteter

 

På pædagoguddannelsen i Horsens kan du som studerende vælge en linje, hvor uddannelsen anvender outdoorpædagogiske metoder. Du bliver pædagog på nomineret tid, men med et særligt fokus og en toning, der anvender naturen som en del af undervisningen. Se mere på: Outdoor i Horsens

 

På Læreruddannelsen i Nr. Nissum kan du tone din uddannelse, så du kommer til at arbejde meget udenfor klasseværelset. Der er bl.a. indlagt et halvt år, hvor du studerer i Sverige med fuld merit - dvs. at du ikke forlænger dit studie.

Outdoor i Nr. Nissum

 

Friluftsvejlederuddannelsen

Har du allerede en uddannelse, er friluftsvejlederuddannelsen måske noget for dig. Uddannelsen foregår i Viborg og du kommer til at arbejde med en lang række friluftsaktiviter sammen med andre studerende. Se mere på: Friluftsvejleder

 

Udeskole 

På læreruddannelsen i Nørre Nissum tilbydes alle studerende et kursus i Udeskole.
Udeskole er en skoleform, hvor børnene regelmæssigt undervises i folkeskolens almindelige fag uden for klasseværelset.
Kurset er en praktisk og teoretisk introduktion til skoleformen, hvor de studerende gennem egne oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår forståelse for, kundskaber om og færdigheder i at anvende ”Udeskole” i folkeskolen.  Læs mere her: Udeskole i Nr. Nissum

 

Frivilligt udeundervisningskursus på læreruddannelsen i Århus

Hvert efterår er der et 40 timers frivilligt udeundervisningskursus for alle studerende på læreruddannelsen i Århus. Kurset består af praktiske øvelser, pædagogisk/didaktisk teori, besøg på det lokale UNO-center samt en weekend med mange forskellige valgfri workshops, f.eks. kano sejlads, smedning, bålmad m.m. Læs mere her:

 

Udeundervisning for internationale studerende på læreruddannelsen i Århus
Udenlandske studerende på læreruddannelsen i Århus kan om efteråret, vælge at deltage i kurset Outdoor education som foregår på engelsk. Kurset består af praktiske øvelser, skolebesøg, pædagogisk/didaktisk teori samt en overnatnings tur med øvelser. Desuden får de tilbud om at deltage i det frivillige weekendkurset for alle studerende på læreruddannelsen. Læs mere her:

  

 TEMADAGE

   

 

 

 

Temadag 2013 

 

 

Temadag 2012 

 

 

Temadag 2011