VIA University College Sygeplejerske i Randers
 

Praktik - kalder vi klinisk undervisning

Sygeplejerskeuddannelsen veksler mellem teoretisk og klinisk undervisning.

Den kliniske undervisning foregår især på sygehusene og i den kommunale hjemmepleje. Det kan være rart for dig at vide, at du som studerende aldrig er en del af normeringen. Du er der for at lære. Omvendt er det helt sikkert, at din arbejdsindsats har stor værdi for afdelingen.

Det er vores ansvar som uddannelsessted, at der står en ledig klinisk uddannelsesplads klar til dig.

Din kliniske undervisning afvikles på godkendte kliniske undervisningssteder, som Sygeplejerskeuddannelsen samarbejder med lokalt. Dele af din kliniske uddannelse kan foregå i andre dele af Region Midtjylland afhængigt af det aktuelle udbud af kliniske uddannelsespladser.

Klinisk undervisning kan også foregå i uddannelsesstedernes såkaldte færdighedslaboratorier (eller sygeplejelaboratorier). Et færdighedslaboratorium er et undervisningslokale, hvor du som studerende kan øve sygeplejefærdigheder på avancerede modeller. Du kan eksempelvis træne sårpleje, hygiejne, måle blodtryk og puls eller øve dig i at lægge et kateter korrekt.

Færdighedslaboratorierne er på den måde med til at gøre uddannelsen så virkelighedsnær som muligt. Samtidig medvirker træningen i færdighedslaboratoriet til, at du som studerende har lidt øvelse, når du første gang plejer patienter.

VIA University College | Sygeplejerskeuddannelsen i Randers | Jens Otto Krags Plads 3 | 8900 Randers C | Telefon: 8755 2155 | Email: sir@viauc.dk