Find vejen frem
VIA Videreuddannelse
& Kompetenceudvikling

Vælg område, type og sted

Fagligt interesseområde
Pædagogik {ows_Title}
Type
Sted

Fritekstsøgning

Søg Hjælp til søgning
FAQ 

Nedenfor har vi samlet en række af de oftest stillede spørgsmål til vores studievejledere. Hvis ikke du kan finde det, du søger, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os.

 

Hvad er en akademiuddannelse?

Akademiuddannelser henvender sig til voksne, der har en erhvervsuddannelse inden for et relevant fagområde eller en gymnasial uddannelse. I alle tilfælde skal du også have mindst 2 års erhvervserfaring.

Akademiuddannelserne betegnes også som videregående voksenuddannelser (VVU). De er opbygget som deltidsuddannelser og der er deltagerbetaling. Nogle akademiuddannelser kan også tages på fuld tid over et år.

Uddannelsen er modulopbygget og en hel akademiuddannelse består af i alt 60 ECTS point. Uddannelsen skal sammensættes af både obligatoriske moduler, valgfrie moduler og afgangsprojekt. Desuden kan du selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse efter aftale med en studievejleder.

Du kan tage et eller flere moduler, som det passer dig.

Du får et bevis for hvert modul efter bestået eksamen.

Du er også velkommen til at tage flere moduler, efter du har afsluttet din akademiuddannelse.

Til toppen

 

Hvad er en diplomuddannelse?

Diplomuddannelser henvender sig til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse. I alle tilfælde skal du også have mindst 2 års erhvervserfaring. De er opbygget som deltidsuddannelser, og der opkræves deltagerbetaling. Nogle diplomuddannelser kan også tages på fuld tid over et år.

Undervisningen er tilrettelagt, så det er muligt at passe et arbejde samtidig med uddannelsen.

Der findes diplomuddannelser inden for en lang række fagområder. Uddannelsernes opbygning varierer, men består typisk både obligatoriske moduler og valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. En hel diplomuddannelse består af i alt 60 ECTS point.

Desuden kan du selv sammensætte en fleksibel diplomuddannelse efter aftale med en studievejleder

Du kan tage et eller flere moduler, som det passer dig.

Du får et bevis for hvert modul efter bestået eksamen.

Du er også velkommen til at tage flere moduler, efter du har afsluttet din diplomuddannelse.

Til toppen

 

Hvad betyder heltid og deltid?

Du vælger selv i hvilket tempo du vil tage din uddannelse . Dog skal både en akademiuddannelse og en diplomuddannelse være afsluttet senest 6 år efter du har begyndt dit første modul.

Du kan godt være fuldtidsstuderende i ét semester og deltidsstuderende i det næste.

Der er altså flere muligheder for at sammensætte uddannelsen efter dine behov.

Heltid
Du kan studere heltid på flere måder.

Hvis du er i tvivl, kan vi give dig et par tommelfingerregler:

 • Hvis et modul på en diplomuddannelse eller en akademiuddannelse på 5 ETCS point er udbudt, så det gennemføres på max fire uger og 1 dag, er det tilrettelagt på heltid.
 • Hvis et modul på en diplomuddannelse eller en akademiuddannelse på 10 ETCS point er udbudt, så det gennemføres på max otte uger og 3 dage, er det tilrettelagt på heltid.
 • Hvis et modul på en diplomuddannelse eller en akademiuddannelse på 15 ETCS point er udbudt, så det gennemføres på max tretten uger, er det tilrettelagt på heltid.
 • Derudover kan du selv skabe et heltidsforløb, hvis du gennemfører tre deltidstilrettelagte diplommoduler samtidigt Det er altid muligt at kontakte studievejleder eller studieadministrationen for få afklaret muligheden for at læse på heltid.

Til toppen

 

Hvilken dokumentation skal jeg vedhæfte med ansøgningen?

I ansøgningsformularen skal der vedlægges dokumentation for:

 • Din adgangsgivende uddannelse
 • Din relevante erhvervserfaring

Dokumentation for din adgangsgivende uddannelse er en kopi af dit eksamensbevis.

Dokumentation for relevant erhvervserfaring kan være ansættelsesbrev, en udtalelse fra din arbejdsgiver el.lign. Du skal medsende så meget dokumentation, at vi kan se, at du har mindst to års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at det ikke behøver at være dokumentation af hele dit arbejdsliv.

Har du indenfor de sidste 5 år været studerende ved VIAs Videreuddannelse og Kompetenceudvikling og dermed indsendt dokumentation, så skal det ikke gøres på ny.

Til toppen
 


Hvad gør jeg, hvis jeg ikke opfylder adgangskravene?

Læs hvordan du kan søge om en realkompetencevurdering

Til toppen
 


Hvad er tidsforbruget for en diplomuddannelse?

En diplomuddannelse bliver ikke regnet ud i timer, men i ECTS-point.
ECTS-point angiver den studerendes arbejdsbelastning. En hel diplomuddannelse fylder 60 ECTS-point eller et årsværk.

Det er selvfølgelig individuelt, hvor meget tid du kommer til at bruge på studiet. En tommelfingerregel er dog at 10 ECTS-point i Danmark svarer til 280 timers studiearbejde.

Tidsforbruget dækker undervisning, selvstudier, studiegruppearbejde og andre aktiviteter knyttet til studiet.

Til toppen

 


Hvordan fungerer deltagerbetaling?

På alle diplommoduler er der en deltagerbetaling. Prisen kan variere, og derfor skal du tjekke under de enkelte moduler.

Når ansøgningsfristen er udløbet, er betalingen bindende. Hvis du springer fra et modul, kan du ikke få pengene igen. Du kan heller ikke gemme betalingen til et senere modul.

Udover deltagerbetalingen skal du bruge et beløb pr. modul til bøger og kopier. Det varierer fra modul til modul, men det vil typisk være mellem 700 og 1000 kr. pr. modul.

Til toppen
 


Hvordan søger jeg merit?

Der er vide muligheder for at tage moduler fra en studieordning over i en anden studieordning – eller for at sige det anderledes fra en diplomuddannelse til en anden diplomuddannelse eller en akademiuddannelse til en anden.
Det betyder, at det er en forudsætning for at søge om merit, er at vi taler om moduler fra  andre bekendtgørelser (ikke akademi- eller diplomuddannelser).

Du kan få merit for moduler i en uddannelse, hvis du har bestået uddannelseselementer, der kan træde i stedet for moduler i uddannelsen. Uddannelseselementerne skal som minimum ækvivalere, dvs. svare til hinanden med hensyn til omfang, indhold og niveau.

Som udgangspunkt kan du søge merit på baggrund af:

 • Uddannelseselementer, der har en bekendtgørelse.
 • Uddannelseselementer, som du har taget efter, og som bygger videre på din adgangsgivende uddannelse.

Sådan ansøger du
Du skal skrive en kort meritansøgning og sende den til studievejlederen for den uddannelse, du går på. Ansøgningen skal angive:

 • Hvilket modul, du søger merit for.
 • Hvilket uddannelseselement, du søger merit på baggrund af - vedlæg her dokumentation, dvs. kopi af studieordning eller anden beskrivelse af uddannelsen og eksamensbevis.

Du kan kun søge merit, hvis du er optaget som studerende på VIA University College.

Din meritansøgning behandles af en studievejleder. Du får skriftligt svar, når sagsbehandlingen er afsluttet.

Find din studievejleder 
 

Til toppen
 


Eksamen

Indstilling / framelding til eksamen
Tilmelding til et modul er samtidig tilmelding til eksamen i modulet.
Hvis du vælger at framelde dig eksamen, så bruger du et eksamensforsøg. Du har 3 forsøg i alt.
For at framelde dig, skal du sende en skriftlig framelding til studiesekretæren for modulet. Tidsfristerne er:

 • Ved skriftlige prøver er seneste frameldingstidspunkt lig med afleveringsfristen.
 • Ved kombinationsprøven med en mundtlig prøve med udgangspunkt i skriftlig opgave, er seneste frameldingstidspunkt lig med afleveringsfristen.
 • Ved mundtlig prøve er frameldingsfristen 1 uge inden første eksamensdag.

Beståede prøver kan ikke tages om.

Udsættelse af eksamen
Udsættelse af afleveringsfristen kan bevilges i særlige tilfælde. Du skal skrive en begrundet ansøgning til chefkonsulenten for området.

Re-eksamen
Har du ikke bestået en prøve, kan du genindstilles til prøve. Du kan aftale med Studie-og karrierevejleder hvornår du kan komme til prøve. Du skal skriftligt og i god tid tilmelde dig til eksamen hos den relevante studiesekretær. Genindstilling kan højst ske to gange til samme prøve.

Sygeeksamen
Hvis du bliver syg til eksamen eller er på barsel, skal du aflevere en lægeerklæring til studiesekretæren for modulet og så vil du komme til sygeeksamen hurtigst muligt derefter du er raskmeldt. Du skal selv betale lægeerklæringen. En sygeeksamen tæller ikke som et ekstra forsøg.

Særlige prøvevilkår
Hvis du har fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, eller hvis du har et andet modersmål end dansk, kan du ansøge om at kunne aflægge prøven på særlige vilkår. Det skal du gøre hos Studie-og karrierevejleder ved studiestart eller snarest herefter.

VIA kan dispensere, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt for at kunne ligestille dig med andre eksaminander i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der ikke sker en ændring af prøvens niveau.

Til toppen


Hvad betyder ECTS-point?

ECTS står for European Credit Transfer System.

ECTS-point angiver, hvad en uddannelse og et uddannelseselement er normeret til - målt i omfanget af den studerendes arbejdsbelastning. En diplomuddannelse er normeret til i alt 60 ECTS-point. Det svarer til at være heltidsstuderende i et år.

ECTS-point siger ikke noget om fagligt niveau eller sværhedsgrad.

Læs mere om ECTS-point (pdf)

Til toppen
 


Kan jeg læse på flere videregående uddannelsesinstitutioner?

Hvis du ikke kan få de moduler, du ønsker, eller udbuddet ikke passer til din tidsplan, kan du tage moduler på forskellige videregående uddannelsesinstitutioner. Det er en god ide at tale med en studievejleder, inden du går i gang med at søge.

Husk, at hvis du er heltidsstuderende og får SVU, skal modulerne starte og slutte i samme uge, før du kan få SVU i hele perioden.

Til toppen
 


Hvor kan jeg læse videre efter diplomuddannelsen?

Hvis du vil læse videre efter diplomuddannelsen, er der flere muligheder:

 • Du kan søge ind på Master- og Kandidatuddannelser.
 • Specielt for sygeplejersker: Du kan søge ind på kandidatuddannelsen i sygepleje, hvis du har 30 ECTS point fra Sundhedsfaglig diplomuddannelse.

Det er en god ide at kontakte en studievejleder på den uddannelse, du er interesseret i, for at høre nærmere om f.eks. optagelseskrav.

Find din næste uddannelse

Til toppen

 

VIA University College |  Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling  |  Telefon: 87 55 19 00  |   E-mail: vok@viauc.dk  |   EAN nr. 5798000556904